ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเลิก "ทรงผมนักเรียน" มีผลบังคับใช้ วันนี้ – คมชัดลึก

Online
02 ก.พ. 2566
|
หลังจากเรื่องของ "ทรงผมนักเรียน" เป็นที่ถกเถียงกันมานาน จนล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ยกเลิกกฏระเบียบ ทรงผมนักเรียน นักศึกษา (เดิม) โดยให้แต่ละสถานศึกษาใช้ดุลยพินิจในการออกแบบทรงผมเอง หรืออาจให้นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา สภานักเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองพอใจ และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

( 2 ก.พ.2566) เว็บไซด์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 พ.ศ.2566 ลงนามโดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่น่าสนใจ
เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์
ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *