สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข – สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 ในไทยมีผู้ป่วยลดลงต่อเนื่อง แต่ผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ย้ำฉีดวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต ยังคงมาตรการเฝ้าระวังโรคในสถานพยาบาล สถานที่เสี่ยง ตรวจคัดกรอง ATK ผู้ให้บริการท่องเที่ยว การเฝ้าระวังสายพันธุ์หลักในไทยพบส่วนใหญ่ยังเป็น BA.2.75 ส่วนการตรวจ RT-PCR ผู้เดินทางก่อนออกนอกประเทศ พบติดเชื้อ 3.99% เผยเปิดหน่วยบริการวัคซีนโควิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 31 จังหวัด 128 แห่ง

          วันนี้ (30 มกราคม 2566) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ กรณีโรคโควิด 19 ว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทย ในสัปดาห์ที่ 4 (22-28 มกราคม 2566) มีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 472 ราย เฉลี่ย 67 ราย/วัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 160 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 99 ราย และผู้เสียชีวิต 29 ราย เฉลี่ย 4 ราย/วัน ถือว่ามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แต่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดยังเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับเพียง 1 เข็ม ดังนั้น ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 มารับวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม เพื่อช่วยลดการป่วยอาการหนักและการเสียชีวิต สำหรับการเฝ้าระวังโรค ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานพยาบาลและสถานที่เสี่ยง รวมทั้งเตรียมพร้อมรับผู้เดินทางจากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยประสานภาคการท่องเที่ยวให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK ในกลุ่มผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นประจำทุกสัปดาห์ และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กรณีพบการระบาดในลักษณะคลัสเตอร์ โดยผลการตรวจ RT-PCR ในผู้เดินทางก่อนออกนอกประเทศ ระหว่างวันที่ 8-21 มกราคม 2566 จำนวน 828 ราย พบผู้ติดเชื้อ 33 ราย คิดเป็น 3.99% เป็นคนจีน 12 ราย คนไทย 9 ราย และสัญชาติอื่นๆ 12 ราย

             นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า จากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ที่พบในประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ายังเป็นสายพันธุ์โอมิครอน BA.2.75 ถึง 90% ซึ่งภูมิคุ้มกันออกฤทธิ์ชนิดยาว (LAAB) ยังใช้ได้ผลดี เพราะสามารถลบล้างฤทธิ์เชื้อไวรัส BA.2.75 (neutralizing activity) ได้ จึงมีการปรับแนวทางเพื่อเพิ่มการเข้าถึงในกลุ่มเสี่ยงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน และกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ทั้งในสถานพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ สำหรับประชาชนทั่วไป ยังแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ได้แก่ การฉีดวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม หากมีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK และสวมหน้ากากขณะอยู่ใกล้ชิดผู้อื่น รวมทั้งสวมหน้ากากในสถานที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และขนส่งสาธารณะ

         นพ.โอภาสกล่าวอีกว่า การให้บริการวัคซีนโควิด 19 นักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะนี้เปิดจุดบริการใน 31 จังหวัด รวม 128 แห่ง แยกเป็น ภาคกลาง 5 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ภาคใต้ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด และภาคตะวันตก 2 จังหวัด โดยหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสงค์จะเปิดให้บริการวัคซีนโควิดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถแจ้งกรมควบคุมโรคและทำเรื่องขอสนับสนุนวัคซีนผ่านต้นสังกัดได้ ส่วนหน่วยบริการภาคเอกชน อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางและรายละเอียดการดำเนินการ ขณะนี้จึงยังไม่มีการอนุมัติให้เปิดบริการ

****************************** 30 มกราคม 2566

 

        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 ในไทยมีผู้ป่วยลดลงต่อเนื่อง แต่ผู้เสียชีวิตยังเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ย้ำฉีดวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต ยังคงมาตรการเฝ้าระวังโรคในสถานพยาบาล สถานที่เสี่ยง ตรวจคัดกรอง ATK ผู้ให้บริการท่องเที่ยว การเฝ้าระวังสายพันธุ์หลักในไทยพบส่วนใหญ่ยังเป็น BA.2.75 ส่วนการตรวจ RT-PCR ผู้เดินทางก่อนออกนอกประเทศ พบติดเชื้อ 3.99% เผยเปิดหน่วยบริการวัคซีนโควิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 31 จังหวัด 128 แห่ง
          วันนี้ (30 มกราคม 2566) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ กรณีโรคโควิด 19 ว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทย ในสัปดาห์ที่ 4 (22-28 มกราคม 2566) มีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 472 ราย เฉลี่ย 67 ราย/วัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 160 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 99 ราย และผู้เสียชีวิต 29 ราย เฉลี่ย 4 ราย/วัน ถือว่ามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แต่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดยังเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับเพียง 1 เข็ม ดังนั้น ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 มารับวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม เพื่อช่วยลดการป่วยอาการหนักและการเสียชีวิต สำหรับการเฝ้าระวังโรค ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งในสถานพยาบาลและสถานที่เสี่ยง รวมทั้งเตรียมพร้อมรับผู้เดินทางจากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยประสานภาคการท่องเที่ยวให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK ในกลุ่มผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเป็นประจำทุกสัปดาห์ และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กรณีพบการระบาดในลักษณะคลัสเตอร์ โดยผลการตรวจ RT-PCR ในผู้เดินทางก่อนออกนอกประเทศ ระหว่างวันที่ 8-21 มกราคม 2566 จำนวน 828 ราย พบผู้ติดเชื้อ 33 ราย คิดเป็น 3.99% เป็นคนจีน 12 ราย คนไทย 9 ราย และสัญชาติอื่นๆ 12 ราย
             นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า จากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ที่พบในประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ายังเป็นสายพันธุ์โอมิครอน BA.2.75 ถึง 90% ซึ่งภูมิคุ้มกันออกฤทธิ์ชนิดยาว (LAAB) ยังใช้ได้ผลดี เพราะสามารถลบล้างฤทธิ์เชื้อไวรัส BA.2.75 (neutralizing activity) ได้ จึงมีการปรับแนวทางเพื่อเพิ่มการเข้าถึงในกลุ่มเสี่ยงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน และกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ทั้งในสถานพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ สำหรับประชาชนทั่วไป ยังแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ได้แก่ การฉีดวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม หากมีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK และสวมหน้ากากขณะอยู่ใกล้ชิดผู้อื่น รวมทั้งสวมหน้ากากในสถานที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และขนส่งสาธารณะ
         นพ.โอภาสกล่าวอีกว่า การให้บริการวัคซีนโควิด 19 นักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะนี้เปิดจุดบริการใน 31 จังหวัด รวม 128 แห่ง แยกเป็น ภาคกลาง 5 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ภาคใต้ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด และภาคตะวันตก 2 จังหวัด โดยหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสงค์จะเปิดให้บริการวัคซีนโควิดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถแจ้งกรมควบคุมโรคและทำเรื่องขอสนับสนุนวัคซีนผ่านต้นสังกัดได้ ส่วนหน่วยบริการภาคเอกชน อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางและรายละเอียดการดำเนินการ ขณะนี้จึงยังไม่มีการอนุมัติให้เปิดบริการ
****************************** 30 มกราคม 2566
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *